Sjøfiberkabel fra Europa til Lista

Den gule linjen viser Havtor-kabelen som skal legges mellom Lista og Hanstholm i Danmark. Det dreier seg om en investering på 130 millioner kroner. Foto: CEO Nordic Consulting