Klikk deg inn på valgomaten over, og finn ditt parti!

Redd Barna har i samarbeid med NTB utviklet en egen valgomat, med enkle og barnevennlige spørsmål knyttet til politiske saker.

Som i andre valgomater kan barna i denne valgomaten svare på hva de mener om ulike politiske saker og påstander. De får presentert argumenter for og imot og så kan de vurdere om de er enige eller uenige i påstanden. Når elevene har fullført valgomaten får de se hvilket parti de er mest enige med. De kan også se hvor enig eller uenig de er med de andre partiene.

Formålet med valgomaten er å forberede 5.-10. klassinger på å stemme i Barnas Valg i perioden fra 6. til 9. september.

– Det kan være vanskelig både for voksne og barn å forstå hva politikerne faktisk mener om forskjellige saker. Barnas valgomat tar for seg saker og spørsmål som barn og unge er opptatt av, slik at de kan finne de politiske svarene som er viktig for deres hverdag og oppvekst, sier Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna i en pressemelding.

– Skal vi engasjere barn i demokratiet må vi gjøre politikk gøy, spennende og ikke minst ufarlig. Vi håper og tror at Barnas valgomat og Barnas Valg på lengre sikt vil bidra til å øke valgdeltagelsen i Norge, og bidra til å befeste demokratiet som styreform nasjonalt og internasjonalt, legger hun til.