Sa nei til fusjon mellom Agder Energi og Glitre

foto