Fra hotelldrift til kokille-verksted på Alcoa

foto
Inger Anne Hærum har ikke angret på at hun skiftet beite. Foto: Trym Solhaug Vassvik