47 høringsinnspill på motorveiparsell

foto
Slik ser Nye Veier for seg kryssing av Mandalselva på den nye motorveibroen. Foto: Nye Veier