Billigste bokommune i Agder

Lyngdal kommune er den billigste Lister-kommunen å bo i, etterfulgt av Kvinesdal. Foto: Tom Arild Støle