Sterke reaksjoner etter domstolvedtak ble kjent

foto