Kommunalsjef Anne-Margrethe Tjøtta Johnsen var på plass i formannskapet for å beskrive tilstanden i helse og omsorg i Farsund kommune. Kommunalsjef Anne-Margrethe Tjøtta Johnsen var på plass i formannskapet for å beskrive tilstanden i helse og omsorg i Farsund kommune. Foto: Åse Astri Bakka

Harde budsjett-prioriteringer