Runar Foss Sjåstad vil fra 1. september jobbe som spesialprest i menighetene i både Farsund og Lista. Runar Foss Sjåstad vil fra 1. september jobbe som spesialprest i menighetene i både Farsund og Lista. Foto: Mona Wikøren

Foss Sjåstad blir spesialprest i Farsund