Det viser ferske tall, som presenteres mandag.

Stortinget vedtok før påske en tiltakspakke til kommunene. Nå er det klart hvor mye hver enkelt kommune får.

Lyngdal får mest

Lyngdal, som har store økonomiske utfordringer, får den største potten av Lister-kommunene, med drøye 7,9 millioner kroner. Deretter følger Farsund med rett over sju millioner kroner. Kvinesdal får drøye 4,7 millioner kroner.

I tillegg til de 28 millionene som er fordelt kommunevis til kommunene i Lister, kommer en pott som kompensasjon til kommunene for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og skolefritidsordning, som foreløpig ikke er fordelt. Fylkesmennene i de ulike fylkene har også fått 150 millioner kroner i skjønnsmidler, som skal fordeles i hvert enkelt fylket.

Mest i Agder får Kristiansand med 76,7 millioner kroner. Arendal kommune får 31,7 millioner kroner, mens Lindesnes kommune får nesten 16,9 millioner kroner.

Dette får kommunene i Lister:

Farsund7,017 millioner kroner
Flekkefjord6,915 millioner kroner
Lyngdal7,929 millioner kroner
Hægebostad1,529 millioner kroner
Kvinesdal4,707 millioner kroner
Agder totalt221,074 millioner kroner

– Med bakgrunn i den vanskelige situasjonen kommunene våre har vært i under koronautbruddet, er vi glade for at staten nå følger opp med økonomiske midler. Vi mener dette er en god start, og er glad for at regjeringen og Stortinget så tydelig har sagt at de vil følge opp kommunene etter hvert som vi ser konsekvensene og får bedre oversikt over hvordan kommunene er rammet. Det har vært viktig at denne første tildelingen skulle komme raskt for å avhjelpe situasjonen, sier stortingspolitikerne Norunn Tveiten Benestad (H) og Torhild Bransdal (KrF), som begge sitter i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité.

Det har vært viktig at denne første tildelingen skulle komme raskt for å avhjelpe situasjonen.

265 millioner totalt

Totalt, inkludert bortfallet av foreldrebetaling for barnehage- og skolefritidsordning, som ikke er tatt med i oversikten over, får kommunene i Agder og fylkeskommunen 265 millioner korona-kroner.

– Utbruddet av koronaviruset har satt kommunene under press og påvirker selvsagt kommunenes mulighet til å levere gode tjenester. Utgiftene øker, inntektene blir mindre og mange oppgaver er blitt krevende å utføre. Som medlemmer i kommunal- og forvaltningskomiteen er vi opptatt av at kommunene våre må kompenseres i denne krevende situasjonen. Vi håper dette er et godt bidrag, påpeker de to stortingspolitikerne fra Agder.

Vi håper dette er et godt bidrag.

Følger opp

Det peker på at regjeringen og Stortinget de siste ukene har arbeidet for å få fram tiltakspakker som kan bedre situasjonen både for helsesektoren, næringslivet og offentlig sektor.

– Arbeidet er ikke ferdig, og vi skal bidra og følge opp videre i månedene som kommer, påpeker Tveiten Benestad og Bransdal.

På landsbasis får kommuner og fylkeskommuner totalt 4,9 milliarder kroner.