Godkjente ny ASVO-avtale

Kvinesdal kommune godkjenner ny avtale med ASVO Kvinesdal AS hvor kjøp av dagsentertjenester inngår. Det ble klart under onsdagens kommunestyremøte.

Avtalen baserer seg på at kostnadene til kjøp fra ASVO av dagsenter til mennesker med kognitive funksjonsnedsettelser baseres på modellen i formannskapets vedtak med den endring at påslag for sosiale utgifter økes fra 27% til 35%, og at driftskostnader settes lik kr. 982.000 for 2018.

Modellen for personellkostnader baseres på lønn til fagarbeider med 10 års ansiennitet med påslag på 35% i sosiale utgifter. Videre 0,33 årsverk administrasjon med lønn til høyskoleutdannet med 10 års ansiennitet med påslag på 35% av sosiale utgifter. Bemanningsnorm fastsettes av Kvinesdal kommune i dialog med ASVO.