Vest-Agder Bondelag opg Vest-Agder Sau og Geit ber om Fylkesmannen fornye skadefellingstillatelse på ulv. Vest-Agder Bondelag opg Vest-Agder Sau og Geit ber om Fylkesmannen fornye skadefellingstillatelse på ulv. Foto: Dag Lauvland

Bonde- og sauelag støtter kravet om lisensjakt