Søker om tillatelse til motorisert ferdsel

Det er i dette området arbeidene er planlagt å pågå.

Illustrasjon

Forsvarsbygg har søkt Farsund kommune om tillatelse til motorisert ferdsel i forbindelse med sanering av forurenset grunn utenfor Listastrendene landskapsvernområde og Fuglevika fugleområde.

Les hele saken med abonnement