Søker om tillatelse til motorisert ferdsel

Det er i dette området arbeidene er planlagt å pågå.

Illustrasjon

Forsvarsbygg har søkt Farsund kommune om tillatelse til motorisert ferdsel i forbindelse med sanering av forurenset grunn utenfor Listastrendene landskapsvernområde og Fuglevika fugleområde.

Området hvor det er påvist forurensning er på cirka 350 kvadratmeter. I tillegg ligger det en gammel drensledning fra den gamle skytevollen på 100 metersbanen og ned mot verneområdet

Les hele saken med abonnement