Vil hjelpe bedrifter å finansiere ENØK-tiltak

foto