– Bærekraft bør ligge til grunn for alle politiske avgjørelser