Bedre reservestrømløsning skal gi bedre sikkerhet

foto