– Brukes i stadig større grad som opplagsplass

foto