I Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge blir det en snittpris for strøm på 1,083 kroner per kilowattime (kWh) lørdag og en makspris på 1,56 kroner.

Lørdagens snittpris per kWh er 16,6 øre høyere enn fredag og 1,063 kroner høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Maksprisen lørdag på 1,56 kroner per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 18 og 19. Den er 50,6 øre høyere enn fredag og 1,49 kroner høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge vært 2,16 kroner.

90 prosent av prisen over 70 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 1,56 kroner, dekkes 77,6 øre.

Minsteprisen blir på 95,08 øre per kWh mellom klokken 4 og 5 på natten.

(©NTB)