Hele åtte av elleve virksomheter som Miljødirektoratet kontrollerte, utførte ulovlig eksport av plastavfall. Direktoratet mener bruddene er alvorlige.

– Vi ser alvorlig på at vi avdekket så mange tilfeller av ulovlig eksport av plastavfall. Plast som ikke får forsvarlig behandling i anlegg, kan i verste fall havne i naturen og bidra til økt forsøpling og forurensning i landene som mottar avfallet. Dette kan utgjøre en fare for både folks helse og for miljøet, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet i en pressemelding.

Eksporten av avfallet var allerede gjennomført da Miljødirektoratet avdekket de ulovlige tilfellene. Avfallet ble sendt til land i Europa, Afrika og Asia og ifølge direktoratet har noen av mottakerne i Europa vært involvert i ulovlig eksport tidligere.

Kontrollen ble gjennomført i samarbeid med Tolletaten, og den omfattet elleve bedrifter som eksporterer grønnlistet plastavfall. Dette er utsortert avfall som er lett å gjenvinne og som er tilnærmet fritt for forurensing og ikke inneholder miljøgifter.

Kontrollen avslørte at blant annet at plastavfall ble sendt ut av landet uten at eksportør kunne dokumentere at avfallet var fritt for miljøgifter og forurensning, og at eksportørene manglet god nok kjennskap til mottaker av avfallet og rutinene deres for avfallsbehandling.

I Europa er det tidligere avdekket tilfeller hvor organiserte kriminelle nettverk opererer sammen om slik miljøkriminalitet. Plastavfall er derfor blitt en internasjonal handelsvare.

– Vi frykter at organisert kriminalitet også er involvert i eksport av plastavfall, sier Hambro.

Bedriftene som ble tatt i kontrollen, vil bli fulgt opp av direktoratet for å påse at de retter opp bruddene og etterfølger miljøregelverket.

(©NTB)