Ber folk ta hensyn til dyrene på nyttårsaften

foto