Politiet i Oslo og Kristiansand utførte fredag kveld våpenvisitasjoner i sentrum av byene. Ingen våpen ble funnet. Men i Sandefjord beslagla politiet et uladd våpen.

I Oslo ble våpenvisitasjonen utført i Strøget-passasjen mellom Torggata og Storgata. Totalt ble det kontrollert 443 personer, men det ble ikke gjort noen funn av våpen, melder Oslo politidistrikt.

I Kristiansand utførte Agder politidistrikt en lignende kontroll i Kvadraturen for å om mulig avdekke ulovlig bæring av kniv og andre våpen. Heller ikke der ble det gjort funn av våpen.

Det eneste beslag av våpen som var gjort ved 1.30-tiden natt til lørdag, ble gjort på en cowboyfest i Sandefjord. Der rykket politiet ut etter at en festdeltaker hevdet han var blitt truet med et ekte våpen.

Ifølge Sørøst politidistrikt på X viste det seg at det faktisk var snakk om et ekte våpen – men et uladd sådan. Festdeltakeren ble heller ikke direkte truet, men våpenet ble beslaglagt og eieren anmeldt.

Det er nemlig forbudt å bære skytevåpen på offentlig sted, uladd eller ikke.

(©NTB)