Har ikke identifisert død mann som ble funnet i sjøen