Her kommer tyvene flyvende like før styr­ten

foto