Dette skaper farlige situasjoner

Det oppmerkede fotgjengerfeltet ved Zion i Vanse er borte. Dermed har ikke bilene lenger vikeplikt for gående. Foto: Bjørn Hoel