Lokale søkere til Klimasats-støtte

Lyngdal er en av to Lister-kommuner som har søkt om støtte Foto: Rune Hauan