Slik ser Baring for seg det planlagte anlegget i Lundevågen Slik ser Baring for seg det planlagte anlegget i Lundevågen Foto: Multiconsult

Flere innspill til lakseanlegg