Lokale aktører starter opp nullutslippsrederi. Lokale aktører starter opp nullutslippsrederi. Foto: Kongsberg Maritime/Viridis Bulk Carriers

Etablerer nullutslippsrederi