Frps Unni Nilsen Husøy frykter en fusjon mellom Agder Energi og Glitre Energi kan være dårlig nytt for Lyngdal. Hun stemte i mot fusjonsavtalen. Frps Unni Nilsen Husøy frykter en fusjon mellom Agder Energi og Glitre Energi kan være dårlig nytt for Lyngdal. Hun stemte i mot fusjonsavtalen. Foto: Olav Hoel

Delt om fusjon mellom AE og Glitre Energi