Samlet russen 50 år etter

50 års jubilantene fra Farsund gymnas samlet før festmiddagen i Motorbåtforeningens hus lørdag kveld. Foto: Torrey Enoksen