foto
Hjemme best: Trond Larsen liker å reise, men trives også godt hjemme på Malmø. Foto: Signe Marie Rølland

Trives i et hus med sjel