I 2020 opplevde Farsund og Lyngdal lensmannsdistrikt en økning i registrerte straffesaker, opplyser fungerende lensmann Kjell Arne Sandal. I 2020 opplevde Farsund og Lyngdal lensmannsdistrikt en økning i registrerte straffesaker, opplyser fungerende lensmann Kjell Arne Sandal. Foto: Malene Sørensen Lundberg

Økning i antall straffesaker i 2020