Vil tilrettelegge for lærlingplasser på båt og mottak

Øyvind Adolfsen driver også båtslippet på Brekneholmen, hvor det er god utsikt til fiskemottaket. Foto: Bjørn Hoel