Vil tilrettelegge for lærlingplasser på båt og mottak