Starter planarbeid for ny E39 Lyngdal-Kvinesdal

foto