Disputerte i pedagogikk

Christine Watne Kristiansens disputas foregikk i det digitale konferanseprogrammet Zoom på grunn av covid-19-situasjonen. Foto: Privat