Statsforvalteren i Agder har gitt Farsund kommune dispensasjon fra forskriftene for Nordhasselvika fuglefredningsområde Statsforvalteren i Agder har gitt Farsund kommune dispensasjon fra forskriftene for Nordhasselvika fuglefredningsområde Foto: Svein Morten Havaas

Får anlegge turvei og utvide parkeringsplass