Tabellen viser andel smittede med covid-19 pr. 1.000 arbeidstagere i respektive yrkesgrupper som har mye kontakt med kunder, elever eller pasienter. Vertikale linjer viser gjennomsnittet for alle andre i yrkesaktiv alder (20-70 år). Tabellen viser andel smittede med covid-19 pr. 1.000 arbeidstagere i respektive yrkesgrupper som har mye kontakt med kunder, elever eller pasienter. Vertikale linjer viser gjennomsnittet for alle andre i yrkesaktiv alder (20-70 år). Foto: FHI

Hvilke bransjer er mest korona-utsatt?