Fire virksomheter fikk tilskudd fra næringsfondet

foto