foto
Da Miljørettet helsevern hadde tilsyn ved Austerdalen skole i november 2021, ble det pekt på tre avvik som må rettes før de kan søke om godkjenning som skolebygg. Foto: Malene Sørensen Lundberg

Må renovere skolebygg