– Siste oppdatering nå er at kriseteamet er aktivert for å bistå og støtte de pårørende og familie