Slo seg på kraftig på brygga, og måtte sy flere sting

foto