Siden årsskiftet har politiet redusert antallet politiårsverk i politidistriktene med 350. Nå varsler Politidirektoratet (POD) ytterligere nedgang.

Politidirektoratet skriver at det ved utgangen av andre tertial er en nedgang i politiårsverk, og at den økonomiske situasjonen tilsier en ytterligere nedgang i 2023 og inn i 2024, skriver Politiforum.

De økonomiske prognosene viser at politiet vil gå med et merforbruk på mellom 200–400 millioner kroner i år. Bare utgiftene til lønn og posten «EBA», som typisk er husleie, er alene på nær 90 prosent av politiets budsjett.

I tertialrapporten står det at politiet begynner å merke konsekvensene av den situasjonen etaten står i. I løpet av årets åtte første måneder har antall anmeldelser fortsatt å øke, mens oppklaringsprosenten synker, og er lavere enn på mange år.

I en kommentar svarer POD at statsbudsjettet ikke er endelig og det er derfor er for tidlig for dem å kommentere ytterligere utover det som er beskrevet i rapporten.

– Her pekes det på konsekvenser, men hvordan budsjettet blir til slutt vil avgjøre akkurat hvilke konsekvenser som blir realiteten, skriver fungerende leder for styringsavdelingen, Hallvar Holm Brenna.

(©NTB)