Ber om at plassering av busslomme blir politisk sak

foto