– Gått glipp av flere etableringer på grunn av strøm