Konsekvensutredning av Marin Elektro-tomten var ikke nødvendig, fastholder enhetsleder for teknisk forvaltning i Farsund kommune, Jan Hornung. Konsekvensutredning av Marin Elektro-tomten var ikke nødvendig, fastholder enhetsleder for teknisk forvaltning i Farsund kommune, Jan Hornung. Foto: Svein Morten Havaas

Står på sitt i Marin Elektro-saken