– Alle store festivaler er avlyst eller utsatt. Det er ikke uventet, men allikevel dramatisk når festivaler med mer enn 500 deltagere blir avlyst, sier Steinar Bergstøl Andersen til avisen Lister.

Han er leder av hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet i Agder fylkeskommune. De har invitert inn politisk ledelse i kulturdepartementet til møte på Teams når de har utvalgsmøte i hovedutvalget 27. mai.

Regjeringens beslutning innebærer at store festivaler som Norway Rock i Kvinesdal, Skalldyrfestivalen i Mandal og Palmesus i Kristiansand er avlyst og vil måtte vente til etter 1. september, noe som i realiteten betyr sommeren 2021 for de aller fleste.

Steinar Bergstøl Andersen (Frp) har invitert inn politisk ledelse i kulturdepartementet til møte på Teams når de har utvalgsmøte i Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet i Agder, 27. Mai. Foto: Privat

Hindre konkurs

– Store arrangementer har ofte store apparater rundt seg med store utgifter. Regjeringen kom med en krisepakke ut april, men kommer også med en ny for store arrangementer som skal ha i sommer. Nå etterlyser vi flere svar for hvilke kompromisser de store arrangementene får, opplyser Bergstøl Andersen.

Han vil deriblant be om en redegjørelse for hva nasjonale myndigheter tenker å foreta seg for å hindre at festivaler går konkurs.

Når de har avklart disse tiltakene, er det hans oppgave å se at de treffer blant annet Norway Rock.

– Utfordringen er for dem å få dekket store deler av sine utgifter slik at de kan arrangere igjen til neste år. Når jeg snakker med kulturdepartementet må jeg finne ut når pakken kommer, og hva den dekker.

Regional krisepakke

Bergstøl Andersen forteller at de har foreslått en regional krisepakke til å dekke kultur- og reiselivsnæringen.

Hvis den store krisepakken ikke treffer Norway Rock, må vi fra regionalt nivå se hva vi kan gjøre.

– Så fort vi vet hvordan krisepakken blir, kan vi få tilpasset egen pakke. Hvis den store krisepakken ikke treffer Norway Rock, må vi fra regionalt nivå se hva vi kan gjøre. Det viktigste er å få staten til å fremme en tiltakspakke som fungerer.

Hvis krisepakken ikke treffer, sier Bergstøl Andersen at han vil snakke med Frp i Stortinget og jobbe for å inngå kompromiss. Hvis ikke er det den regionale pakken som må anvendes, men det er grenser for hvor stor økonomi det fylkeskommunale kan dekke.