Dette er klart etter at statsbudsjettet ble lagt fram onsdag formiddag. Siden det fortsatt gjenstår mye planlegging, kan ikke selve arbeidene på de første delstrekningene komme i gang før tidlig om tre år.

Hans Fr. Grøvan (KrF) som sitter i samferdselskomiteen håper at det kan bli byggestart på de første prosjektene i 2017. – Det er nok det mest optimistiske vi kan håpe på, sier lyngdølen, til fvn.no

Planleggingen vil ta sin tid, og kommunene langs strekningen jobber nå med å finne ut hvor traseen skal gå. Arbeidet koordineres av Statens vegvesen.

Planleggingsarbeidet kan være ferdig i 2015, men fortsatt vil reguleringsplaner og utbyggingsplaner gjenstå før selve arbeidet kan starte.

Dette betyr at nye E 39 mellom Kristiansand og Stavanger ikke får midler til veibygging i årets statsbudsjett.

–Vi kan ikke få penger til å begynne og bygge en E39 som ikke er ferdig planlagt. Vi trenger planleggingsmidler. Kommunene har jo ikke veitraseer klare, jobben med å være ferdig med regulering er ikke klar. Derfor kan det ikke settes spade i jorden noe sted, sier Åse Michaelsen (Frp) til l-a.no.

Strømforsyningen på Sørlandsbanen skal styrkes gjennom en investering på 20 millioner. I tillegg blir tilbudet økt slik at man får to-timers frekvens mellom Kristiansand og Stavanger.

Vest-Agder får fire millioner kroner til å renovere tunneler på fylkesveiene.