Vil løse legekrisen ved å «gi bort» legehjemler verdt millioner

foto