– 80 prosent av prøvene som ble tatt er positive

foto