Linda Buch Pedersen, Ellen R. Langemyr og Leann B. Martinsen fra NFU Farsund mener fasilitetene for brukerne av Aktivitetshuset ikke er gode nok. Linda Buch Pedersen, Ellen R. Langemyr og Leann B. Martinsen fra NFU Farsund mener fasilitetene for brukerne av Aktivitetshuset ikke er gode nok. Foto: Thomas Grønvold

– Er dette tilbudet godt nok?