Politimester Arne Sundvoll sier at det skal blant annet utarbeides handlingsplaner med tiltak for å forebygge uønsket seksuell oppmerksomhet. Politimester Arne Sundvoll sier at det skal blant annet utarbeides handlingsplaner med tiltak for å forebygge uønsket seksuell oppmerksomhet. Foto: Olav Hoel

– Disse tilbakemeldingene ser vi svært alvorlig på